сряда, 25 септември 2013 г.

Български учители в чужбина се събраха на работна среща


Български учители в чужбина се събраха на работна среща на 21 септември в сградата на БНУ „Св. Седмочисленици“ в Реус, провинция Тарагона, Испания.
Основните теми, разгледани на срещата бяха две – „Използване на информационните технологии в обучението по български език и литература, история и цивилизация и география и икономика“ и „Използване на иновативни методи на преподаване в българското неделно училище“. В първата част на работната среща госпожа Таня Търкаланова, учител в БНУ „Св. Седмочисленици“ запозна присъстващите учители с някои основни моменти при използването на PowerPoint в учебния процес: преместване и движение на обекти, изработване на покана, изготвяне на слайд шоу с помощта на PowerPoint и други дейности, които предизвикаха интереса на присъстващите. В края на първата част от срещата, за да се приложи споделеното, всеки учител изработи свой продукт.
По втората тема „Използване на иновативни методи на преподаване в българското неделно училище“ госпожа Илиана Т. Илиева – Дъбова, учител в БНУ „Св. Седмочисленици“, след като представи някои иновативни методи на преподаване, сподели своя опит в прилагането им. Интерес предизвикаха и трите групи иновативни техники: работа в екип, учебно – игровите методи и моделът на проекти и проблемното обучение. Специално внимание беше отделено на апробираните в неделните училища техники на екипна работа, на ролевите игри „Болярски съвет“ и „ На пазар в края на 19 век“, както и участието в Национален образователен проект „Машината на времето“ с училищния проект „Европейски замъци: Баба Вида и Миравет“.
„Свидетели сме на непрестанно нарастване на броя на българските училища в чужбина, което иде да покаже нарастващата нужда от тях. Въпреки че се организират често на хиляди километри от Родината, основните функции на тези школа са образователната и възпитателната. Изпълнението на фундаментална им цел – съхраняване на българската идентичност сред младото поколение, налага изпълнението на редица задачи, сред които особено важно място заема професионалното развитие и израстване на педагогическите специалисти. Поставени в незавидната позиция на „допълнителни“ и „незадължителни“, неделните училища са изправени пред редица проблеми. В началото на настоящата учебна година се появиха така желаните и чакани учебни помагала по български език и литература за деца, които се обучават в училища в чужбина. Доколко тези помагала ще отговорят на реалните нужди, времето ще покаже, но е напълно ясно, че универсални учебници, които напълно да съответстват на особеностите на 300 школа, разпръснати по почти цялата земна шир, не може да се създадат. В този случай особено важна е ролята на учителя, който със знанията, уменията и сърцето си води децата по прекрасния път на българщината”, се казва в позицията на учителите.
Източник: http://akademika.bg/2013/09/%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0/

Съобщение


Интервю за радио „Татковина“ по повод проведената в Реус работна среща на учители от български училища

сряда, 11 септември 2013 г.

РАБОТНА СРЕЩА НА УЧИТЕЛИ В БЪЛГАРСКИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА


РАБОТНА СРЕЩА НА УЧИТЕЛИ В БЪЛГАРСКИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

Дата: 21 септември 2013г, събота
Място: БНУ „Св. Седмочисленици“,  passeig Misericórdia 24, Реус
Начало: 10.00 часа

Програма

10.00 -12.00 часа

Първа тема
„Използване на информационните технологии в обучението по български език и литература,  история и цивилизация и география и икономика“
Модератор: Таня Търкаланова, учител в БНУ „Св. Седмочисленици“


12.00 – 13.00 часа     Почивка


13.00 -15.00 часа

Втора тема
„Използване на иновативни методи на преподаване  в българското неделно училище“
                                 
                                  Модератор: Илиана Т. Илиева – Дъбова, учител в     
                                  БНУ „Св.  Седмочисленици“

Край: 15.00 часа


Работната среща има за цел обмяна на информация между българските учители в чужбина и споделяне на професионален опит. Всеки участник в срещата трябва да носи  преносим компютър.
За контакти:
Тел: 977 775 044; 670 822 153