сряда, 21 октомври 2015 г.

Референдум 2015

На 25-ти октомври ще се проведе референдум с въпроса:
Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?
НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСА НА РЕФЕРЕНДУМА:
Какво означава гласуване с „ДА“:
Вотът с „ДА“ означава, че гласуващият подкрепя възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.
Какво означава гласуване с „НЕ“:
Вотът с „НЕ“ означава, че гласуващият не подкрепя възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.
Гласуването се извършва с отделни бели бюлетини. Бюлетината съдържа въпроса за провеждане на референдума „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“ и двата възможни отговора – "Да" и "Не", изписани с еднакъв, едър шрифт.

Всеки гласоподавател гласува, като върху бюлетината отбелязва със знак "Х" или "V" избрания от него отговор "Да" или "Не", поставя бюлетината в плик, пуска плика в избирателната урна и полага подпис в списъка.

Референдумът ще се проведе на 25 октомври (неделя).

Денят за гласуване започва в 6.00 и завършва в 19.00 часа (ако не се получи решение на Централната избирателна комисия за удължаване на времето за гласуване).
Гласуването извън страната се провежда в секции, образувани в съответствие с Изборния кодекс.
В провинция Тарагона секциите са две:

Тарагона
plaza de la Font 1
Ajuntament de Tarragona

Реус
Centre cívic Ponent
av. dels Països Catalans 106

Покана