събота, 30 март 2013 г.

Подаване на електронно заявление за гласуване


Уважаеми сънародници, 
На 28 март 2013 г., на сайта на Централната избирателна комисия е активирана формата за онлайн регистрация за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
ЦИК официално публикува на интернет страницата си електронното заявление за гласуване в чужбина на предстоящите на 12 май 2013 г. парламентарни избори. Българските граждани, които искат да заявят своето желание да гласуват в чужбина, могат да направят това и чрез електронната форма на страницата на ЦИК на адрес: https://www.cik.bg/register.
Електронните заявления могат да се подават и потвърждават не по-късно от 24:00 ч. българско време на 11 април 2013 г.
Електронното заявление се попълва, съгласно посочените в електронната страница на ЦИК указания. За да бъде потвърдена регистрацията е необходимо да се посочи валиден мобилен телефонен номер, заедно с всички необходими международни кодове за избиране на номера извън страната. На посочения номер заявителят ще получи код за потвърждение на подаденото заявление. Полученият код трябва да се въведе в последната стъпка от подаването за заявлението в раздел „Потвърждаване на заявление чрез код”. От един и същи мобилен номер могат да бъдат потвърдени максимум 4 (четири) заявления. В раздел „Проверка ЕГН” заявителят може да провери дали за посоченото ЕГН има подадено и потвърдено заявление за гласуване в чужбина. Списъкът на лицата, подали заявление е достъпен в раздел „Регистри” на страницата на ЦИК.

вторник, 26 март 2013 г.

Работна среща на тема „Специфика, постижения и проблеми на българските училища в Испания“

Уважаеми сънародници,

На 19 април 2013 г. Посолството на Република България в Мадрид и български асоциации организират работна среща на тема „Специфика, постижения и проблеми на българските училища в Испания“.
Предлагаме на вашето внимание поканата и програмата на срещата.
Всички въпроси, проблеми и предложения, които ще направите във връзка с темата, ще бъдат разгледани и представени от името на българската общност в провинция Тарагона. Мнения и предложения може да изпращате на адрес:
bulgarostgn@hotmail.com


събота, 23 март 2013 г.

Избори 2013 в провинция Тарагона


Уважаеми сънародници,

Право на всеки всеки български гражданин, гарантирано от Конституцията на Република България,  е  правото на участие в избори за народни представители.
За да се създаде избирателна секция съгласно 

и 

съгласно Писмо на ЦИК до организациите на българите в чужбина   
и съгласно 
   
Решение относно: формата, условията и сроковете за попълване и подаване на електронното заявление по чл. 44, ал. 2 от Изборния кодекс за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. 

Асоциация на българите в Тарaгона „България“ започна събиране на заявления за създаване на избирателна секция в провинция Тарагона в ГРАД РЕУС.

Заявленията  ще бъдат изпратени до Посолството на Република България в Мадрид. 
Формулярът  може да бъе изтеглен от тук или да се получи в локал „Планета“ в Реус, където се събират попълнените заявления. 

Сроковете са много кратки. Ако желаем създаване на избирателна секция, трябва да побързаме, уважаеми сънародници!

За информация и въпроси: 977 770 44 или 670 822 153 (председател на АБТ „България“)

Избори 2013


Уважаеми сънародници, 

На 12 май 2013г. ще се проведат избори за 42-ро Народно събрание. Със свое решение от 16 март 2013 г.
Централната избирателна комисия прие решение за условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън Република България за парламентарните избори. Според него избирателни секции се образуват в дипломатическите и консулските представителства на Република България както и извън тях в случаите, в които законодателството на приемащата държава изрично допуска това. В населените места, където има дипломатическо или консулско представителство, се образува избирателна секция при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват чрез подаване на завляние не по-късно от 11 април 2013 г. В населените места, в които няма дипломатическо или консулско представителство, избирателна секция се образува при наличие на съгласие на приемащата държава и на не по-малко от 100 избиратели, заявили желание да гласуват не по-късно от 11 април 2013 г. Когато броят на желаещите да гласуват е повече от 1000, се образува нова избирателна секция в съответното населено място Всеки гражданин, може да заяви своето желание да гласува чрез попълване и подаване на заявление по образец не по-късно от 11 април 2013 г. Образецът на заявление за гласуване е достъпно на сайта на МВнР на адрес: http://www.mfa.bg/bg/pages/200/index.html. В заявлението гласоподавателят посочва: собственото, бащиното и фамилното си име по паспорт, единния си граждански номер, адреса на пребиваване в съответната държава, постоянния си адрес в Република България и населеното място, в което желае да гласува. Според решението на ЦИК всеки гласоподавател, желаещ да гласува, подава отделно заявление, което подписва саморъчно. То се подава лично от гласоподавателя до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава или се изпраща по пощата с писмо. Другият начин е чрез различно по вид и форма електронно заявление чрез сайта на ЦИК. Предстои ЦИК да обяви условията за приемане на електронно завляние за гласуване извън страната. Изборният ден започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време. В изборния ден гласоподавателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), а ако не е подал заявление за гласуване извън страната и не е бил вписан в избирателния списък, следва да представи и декларация по образец (Приложение № 22 от изборните книжа). Повече информация може да се намери на Интернет страниците на МВнР (www.mfa.bg ) и ЦИК (www.cik.bg).
Интервю за интернет радио „Татковина“


Радио „Татковина“
радиото на българите по света

Интервюто може да се чуе тук.

понеделник, 11 март 2013 г.

Земя пълна с добрини: Родопа планина


„...Родопската гора е сродила и вис, и равнина. Планината е просната и нагъната като китеник и гората поръбва хоризонта. Кръстат стремеж – и на възбог, и на възшир...
Затова в Родопите има толкова различни гори.

Гора за печал – северна, усойна, с ветрец като прясна болка. Гора за веселие – южен хоровод, [*] накеркéлен от гайдата на вятъра. Гора заглъхнала - в някой преслоп. Яростна гора – на превал.

На един и същ родопски баир може да се срещнат шест родопски гори. С нюанси на печал, веселие, борба, ярост. Та къде другаде може да намериш гора според настроението си? Ако си тъжен, тръгни през катедралната широколъшка гора – там тъгата се прослънчва и става молитва за песен; ако си неспокоен, излез на кайнадинските ридове – древните горски напеви сресват чоглавите мисли; ако си зажаднял за говор, хвани дебрите на Снежанка; ако търсиш покой, влез в горите на Ардашлъ и Чаирите – там тишината е библейска. Древни сказания бродят по Хайдушки поляни, а гняв - на Перелик... Родопската гора не е гора, а зелена литургия за душевно очищение. И без да зная къде са раят и адът, мисля, че чистилището е в родопската гора...

Родопската гора е като добре настроен инструмент. Самата тишина сред боровете е като песен. И в тази песен на тишината има всичко – и ручене на вятър, и шепот на трева, и ромол на ручей, и тупване на шишарки, и реене на орли... Има и говор на далечни близки, има и неизказана обич. Мълчание, в което сърцето се венчава с природата и се даряват взаимно.“
Николай ГиговПерсийски зодиак: Куче
петък, 8 март 2013 г.

8 март - Международен ден на жената


Как тревожно е да си Жена...
Красота и усмивка да бъдеш
сред всекидневния сив кръговрат,
вярност – срещу изменчивия вятър,
нежност – в загрубелия свят.
От безбройните пътища земни
най-рискования да избереш –
безразсъдния път на сърцето,
и до край да го извървиш.
Твоя единствена радост да бъде
радост да даваш... Да бъдеш в нощта
светло прозорче, което чака
първа стъпка разбудила утрото.
Ти, слаборъката, да подкрепиш
силата на ръката корава.
И непростимото да простиш,
и да градиш живот от отломки.

Отговорно е да си Жена!
Бъдещето да носиш в утроба,
да продължиш в един детски вик
дългата мълчалива целувка.
Вечност да сториш от краткия миг.
Твоите прострени ръце за прегръдка
люлка да станат за нов живот.
Нощем над него безсънна да тръпнеш,
светла като звездоокия свод.
Всяка детска усмивка - със бръчка да заплатиш
и в косите със скреж.
Сълза по сълза на новото стръкче
своята хубост да предадеш.
Нищо за себе си да не оставиш...

Саможертва е да си Жена!
И до ранена, разбита гръд
чистите извори да защитаваш -
просто за да съществува светът.

Горда съм,
че съм родена Жена!

Блага Димитрова