вторник, 29 ноември 2016 г.

Нови дарения за българската библиотека


Книгите в нашата библиотека непрекъснато се увеличават. 
Даренията, направени от родолюбиви българи, и закупената педагогическа, методическа и художествена литература, обогатяват фонда на книгохранилището на АБПТ „България“ – единствената българска библиотека в Каталуния.

През април госпожа Камелия Василева (София) ни направи голямо дарение от книги, което вече е при нас. 

През месец октомври госпожа Петя Иванова Тодорова – Николова (Каталуния) подари на асоциацията книги и помагала за учениците в българското училище. Децата разглеждат с интерес и често посягат към книгите – свеж полъх на надежда във все по-нечетящото ни  общество.


Библиотекари от Казанлък, Асеновград, Димитровград, Исперих, Карлово, Котел и Самоков взеха участие в обучение в Барселона през месец ноември, като част от проект на Фондация „Глобални библиотеки - България“, финансиран по Програма Еразъм +. Тези чудесни и сърдечни български библиотекари подариха на библиотеката ни  книги на роден език от наши и чужди автори. Всеки беше намерил място в багажа си (въпреки ограничението за килограмите в самолетните компании) за книги, за да може да се разпространява любовта към книгата и към българския език сред сънародниците ни в Испания.