вторник, 28 май 2013 г.

Съобщение


Почетен диплом


Честито!

Нашите празници: Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост в провинция ТарагонаДенят на българската просвета и култура и славянската писменост в провинция Тарагона, Испания
И тази година Асоциацията на българите в провинция Тарагона „България“  отбеляза подобаващо един от най – светлите празници – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. За голяма наша радост това събитие се осъществи на самия 24 май – възможност, която твърде рядко се отдава на българите, които живеят в чужбина.
Тържественият концерт се проведе по традиция в Културен център Llevant в град Реус. В него взеха участие децата от Българско неделно училище „Свети Седмочисленици“ и фолклорна група „Здравец“.
Децата от неделното училище подготвиха подаръци за гостите на тържеството – интересни хартиени знаменца, на които от едната страна сред венци от цветя изрисуваха българските букви.  Преди началото на концерта върху знаменцето на всеки гост децата изписваха името му на кирилица. Това предизвика интерес и любопитство – испанците се снимаха с подаръците си–знаменца, някои се опитваха да повторят написаното.
Началото на концерта.... Прозвуча онова вдъхновено и тържествено „Върви народе възродени“, което не оставя нито едно българско сърце безразлично. Залата се потопи в звучната българска реч.
За пръв път в своята почти петгодишна дейност Асоциацията на  българите в провинция Таргона „България“  връчи почетен диплом за активна дейност при съхраняването и популяризирането на българската култура и национални традиции, за опазване на националната ни идентичност и по повод 24 май – Ден на на българската просвета и култура, на фолклорна група „Здравец“. Честито, здравчета!
Зазвучаха свидните думи „Родна реч, омайна, сладка“ ,  изпълнени с чистото гласче на първокласника Мелвин Петри Ааре Алгрен на безупречен български език. Блaгодарим ти, българска майчице! Ти, която научи детето си на родния език  и която пазиш  неговата родова принадлежност. Хвала!
Като ехтеж на камбана се чуха вазовите стихове „Език свещен на моите деди...“ , за да пробудят в умовете и сърцата жаждата към родното, да убедят в нуждата от съхраняване на родната реч.
Най – малките ученици  рецитираха стихове, танцуваха народни танци и с гордост заявиха „ Ние сме грамотни!“  На добър път, мили деца! Пазете родния език! Има ли го него, ще има и българи.
По-големите ученици рецитираха  красиви български стихове, посветени на празника. Микаела Колева представи приказката на Николай Райнов „Светите братя“  в свой превод на кастилски език. След тържеството гостите се обърнаха с молба към организаторите – да им бъде предоставена приказката, която толкова силно ги е впечатлила.
По традиция момичетата от фолклорна група „Здравец“ предизвикаха бурни емоции с изпълненията си на чудесните български народни танци. Пъстрите престилки, везаните кърпи, излезли из под сръчните  ръце на жените от клуб „Златните ръце на българката“  създадоха много настроение и ... удивление сред гостите на тържеството. Пафтите – блестящи плетеници,цветя и птици,  дело на родопски майстори, представиха една друга, непозната до момента страна на националния ни костюм. Красота българска!...
Концертът завършва с многобройни нашенски хора. Времето, предвидено за нашата изява в културния център изтича, но никой не си тръгва. Всеки очаква още и още. Иска повече и повече. Българска реч. Българска музика. Всеки жажда Българското.
Какво ни отличава от другите народи? Какво ни прави толкова уникални? Може би отговорът е в приказката на Николай Райнов, която така силно впечатли чужденците...
„Един ден Бог свика ангелите на всички народи и ги попита на кой народ какво му трябва, за да му бъде добре.
Изредиха се ангелите. Всеки народ получи от Бога дар: един – власт, друг – богатство, трети – красноречие, четвърти – телесна хубост.
Най – подир се яви пред Господ и ангелът на българите.
       А ти що желаеш? – попита го Всесилният.
                   Моят народ, Господи, си има земя, колкото му трябва, и за повече не ламти. И сила си му дал: колкото има, стига му. Па и с ум си го надарил. Голямо богатство, наистина, той няма, но ти си го научил на трудолюбие: който обича работата, и щастлив ще бъде, и имотен ще стане. Само едно трябва на българите: просвета.
                   Добре – каза Бог. – Това ще стане. Похвалявам те, мой пратениче, че не поиска за своя народ ни богатство, ни власт, ни земя, а пожела онова, което е вечно – духовна светлина. Затова ще надаря българите с още много други блага, но най–лично от тях ще бъде просветата: за дълги векове твоят народ ще бъде просветител и учител на цялото славянско племе.
           Тогава Божият дух слезе над двамата братя, българи от Солун – Кирил и Методий. И двамата бяха мъдри и свети мъже. Много книги бяха прочели, много езици знаеха. Те стъкмиха славянската азбука.“ (Николай Райнов)

Бъдете благословени вие, които почитате българските букви!
Бъдете благословени вие, които пазите родната традиция!
Бъдете благословени вие, които с гордост и чест носите името българи!

Илиана Т. Илиева – Дъбова
28 май 2013 г.
гр. Реус, Испания


сряда, 8 май 2013 г.

Парламентарни избори 2013


20 cosas sobre Bulgaria


Промени в освобождаването от здравни осигуровки за българите в чужбинаБългарските граждани, които живеят в чужбина, вече могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за минали периоди. Подаването на заявление в НАП вече не е обвързано с изискването това да стане преди напускането на страната, както беше до сега. За да бъдат освободени от здравноосигурителни вноски обаче, българските граждани, живеещи извън родината, трябва да отговарят на няколко условия. Лицата трябва да са български граждани, както и да са били в чужбина най-малко 183 дни през една календарна година. Най-важното условие за освобождаване от плащане на вноски за здраве е подаване на заявление в офиса на НАП по постоянен адрес. Вече няма срок, в който това заявление трябва да бъде представено в НАП. До 8 март 2013 г. законодателството изискваше документът да бъде подаван  преди напускането на България.
Заявлението може да се подаде лично или чрез упълномощено лице. Документът може да бъде изпратен до НАП и по пощата, с обратна разписка.
            За да се възстановят здравноосигурителни права при връщане в България, в НАП се подава друго заявление - за завръщане. Освен него трябва да се представят и документи, които доказват, че сте били в чужбина повече от 183 дни през една календарна година. Такива документи могат да бъдат например копие от задграничен паспорт, удостоверение от областна дирекция на полицията, документ, издаден от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод от заклет преводач на български и други.
            Здравноосигурителните права на българи, които са били в чужбина и са подали заявление, могат да се възстановят по два начина. Единият е автоматично след изтичане на шест последователни месеца, през които те се осигуряват за здраве в България. Ако българите, които са били зад граница искат веднага да възстановят своите здравни права, то те трябва да платят еднократно 12 здравноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица. Ако се плащат през 2013г. това са 12 вноски по 33,60 лв.
С последните промени в Закона за здравното осигуряване българските граждани, които са  граждани и на друга държава и не живеят постоянно (повече от 183 дни през календарната година) на територията на страната, не подлежат на задължително здравно осигуряване в България.
Те могат да декларират, че не дължат здравноосигурителни вноски с декларация по образец. Документът се подава в офис на НАП. Това може да стане лично, чрез пълномощник или по пощата с обратна разписка.
            Повече информация и консултации за попълване на всички видове данъчни и осигурителни декларации може  да се получи от кол центъра на НАП на телефон  0700 18 700, на цената на един градски разговор. Кол центърът на приходната агенция работи от 9,00 до 17,30 ч., всеки делничен ден.
Изключения:
Българите, които живеят в страна-членка на ЕС, за периода след 1 януари 2007 г. трябва да имат предвид, че разпоредбите на чл. 40а от ЗЗО, не се прилагат по отношение на периоди, за които съгласно европейските регламенти се прилага законодателството на другата държава-членка на ЕС. Ако спрямо лицето през периода на трудова заетост в другата държава-членка е приложимо законодателството на съответната държава, за този период то ще бъде освободено от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в НЗОК. За да удостовери този факт пред Националната агенция за приходите, лицето може да представи формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. А1, Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 и др.) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата-членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава-членка. Въз основа на данните, посочени в документа, месеците без данни за здравно осигуряване ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителния му статус.