понеделник, 17 декември 2012 г.

Референдум

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ: ДО БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА Уважаеми сънародници. С Указ № 385 от 31 октомври 2012 г. обнародван в “Държавен вестник” бр. 87/09.11.2012 г. Президентът на Република България определи 27 януари 2013 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: “Да се развива ли ядрената енергетика в Република България, чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?”. При произвеждане на националния референдум избирателни секции се образуват в дипломатическите и консулските представителства на Република България при спазване изискванията на Изборния кодекс. За да бъде открита избирателна секция в населеното място, където има дипломатическо или консулско представителство e необходимо не по малко от 20 гласоподаватели да са заявили желание да гласуват до 1 януари 2013 г. включително. Всеки желаещ подава отделно заявление, което подписва саморъчно. Заявленията са съгласно приложения към писмото образец и могат да се попълват по един от следните начини: -Лично от гласоподавателя в съответното консулско или дипломатическо представителство в съответната държава. -Чрез писмо до консулското или дипломатическото представителство в съответната държава. -В електронна форма, чрез сканирано изображение, във формат на саморъчно подписаното заявление изпратено на емейла на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната държава. Централната избирателна комисия определя не по късно от 5 януари 2013 г. с решение дипломатическите или консулски представителства на Република България, в, които ще се образуват избирателни секции. Решението се публикува в Интернет страниците на ЦИК -www.cik.bg и Министерството на външните работи на Република България-http://www.mfa.government.bg, както и на съответното консулско или дипломатическо представителство на Република България. На 27 януари 2013 г. гласуването започва в 6.00 часа сутринта местно време и завършва в 19.00 часа местно време. За да установят правото си на глас гласоподавателите удостоверяват това с валиден личен документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта). Всички български граждани с избирателни права явили се да гласуват в откритите избирателни секции се допускат да гласуват и се вписват от секционната избирателна комисия в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата) след представяне на : -документ за самоличност -декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Когато срокът за валидност на личната карта или паспорта е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение на дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за удължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт или лична карта. Подробна информация за гласуването в съответното в съответните консулски и дипломатически представителства на Република България в съответното населено място можете да намерите на Интернет страниците на ЦИК и на Министерството на външните работи. Председател: Красимира Медарова Секретар: Севинч Солакова Централна избирателна комисия София, пл. „Княз Александър І“ № 1, Сградата на Народното събрание Тел. + 359-2-939-37-77, 939-35-67, факс: + 359-2-986-16-79 e-mail: cik@cik.bg, www.cik.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар