четвъртък, 10 юли 2014 г.

Съобщение

Уважаеми сънародници,
Като граждани на Република България и съгласно нейното законодателство имаме право да поискаме консулски ден в Реус (където се намира офиса на Асоциация на българите в провинция Тарагона „България“), в който ден да се представят за смяна пред български консул паспорти, лични карти и др. документи с изтичащ срок на валидност. За да се обърнем към Н.Пр. Посланика на Република България с такава молба е нужно да имаме предварителна информация за приблизителния брой на българите, които ще подават документи за смяна. Моля, пишете на адрес bulgarostgn@hotmail.com или на адрес bulgarostgn@gmail.com, за да добием представа за броя на желаещите да се възползват от консулския ден и да го съобщим в молбата. Вероятно ще помолим консулския ден да се осъществи през месец септември. На двата имейла можете да задавате въпроси, свързани както с това предстоящо събитие, така и с дейността на асоциацията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар