сряда, 5 септември 2012 г.

Национален конкурс за поезия „Мара Белчева“Община Севлиево, Бизнес сдружение „Севлиево ХХI век“, подкрепени от СБП и Националния литературен музей организират Наионален литературен конкурс на името на Мара Белчева. конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на български поетеси, чиято поезия носи духа на нашето време, поезия – търсеща и отговаряща на многобройни въпроси, които съвремието поставя. Право на участие имат български поетеси, чието творчество отговаря не целите на конкурса. Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси. Конкурсът е явен. Всеки желаещ да участва в конкурса може да изпрати 3 поетични творби, придружени с имената на участника, адрес, телефон за връзка, кратка анотация на творчеството на кандидата на e-mail: mara_belcheva_sevlievo@abv.bg и с препоръчана кореспонденция на адрес: 5400, Севлиево, ул. „Княз Борис I" № 20, Дом на културата „Мара Белчева", за национален конкурс за поезия „Мара Белчева"

Творбите трябва да бъдат изпратени не по-късно от 21.09.2012 г. Конкурсните произведения се оценяват от комисия, включваща представители на организаторите и институциите в Севлиево от сферата на духовната култура. Най-добрите творби ще бъдат отличени с награди.Те ще се обявят и връчат на тържествена церемония, организирана през месец октомври в рамките на Празниците на Севлиево.

Националният конкурс за поезия „Мара Белчева" завършва с литературно четене на наградените творци. Организаторите поемат разходите за една нощувка и дневните на За участниците в литературното четене. На литературното четене могат да присъстват и ненаградени участници и представители на литературни клубове, като поемат изцяло разходите си и предварително заявят участие.


Няма коментари:

Публикуване на коментар