събота, 30 март 2013 г.

Подаване на електронно заявление за гласуване


Уважаеми сънародници, 
На 28 март 2013 г., на сайта на Централната избирателна комисия е активирана формата за онлайн регистрация за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
ЦИК официално публикува на интернет страницата си електронното заявление за гласуване в чужбина на предстоящите на 12 май 2013 г. парламентарни избори. Българските граждани, които искат да заявят своето желание да гласуват в чужбина, могат да направят това и чрез електронната форма на страницата на ЦИК на адрес: https://www.cik.bg/register.
Електронните заявления могат да се подават и потвърждават не по-късно от 24:00 ч. българско време на 11 април 2013 г.
Електронното заявление се попълва, съгласно посочените в електронната страница на ЦИК указания. За да бъде потвърдена регистрацията е необходимо да се посочи валиден мобилен телефонен номер, заедно с всички необходими международни кодове за избиране на номера извън страната. На посочения номер заявителят ще получи код за потвърждение на подаденото заявление. Полученият код трябва да се въведе в последната стъпка от подаването за заявлението в раздел „Потвърждаване на заявление чрез код”. От един и същи мобилен номер могат да бъдат потвърдени максимум 4 (четири) заявления. В раздел „Проверка ЕГН” заявителят може да провери дали за посоченото ЕГН има подадено и потвърдено заявление за гласуване в чужбина. Списъкът на лицата, подали заявление е достъпен в раздел „Регистри” на страницата на ЦИК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар